2023-12-07

Hämtning av hushållssopor Jul

Lördag 23/12 körs turen som skulle ha gått måndag 25/12

Resten av julveckan, tisdag 26/12-fre 29/12 går som vanligt

 

Hämtning av hushållssopor Nyår

Måndag 1/1 skjuts till tisdag 2/1.

Efter måndagsturen så börjar man jobba ikapp, detta kan betyda att några får hämtning en dag efter vad de normalt sett skulle ha så låt kärlen stå kvar ute tills de är tömda.

 

Kom ihåg att snöröja fram till dina kärl samt sanda där det behövs  !