2020-06-22

I år, liksom varje sommar, tömmer vi hushållssoporna varje vecka under en period. I år är det veckorna 29-33 som vi kommer varje vecka.

Broms Renhållning önskar er en skön sommar !