Företag

  • Vi hämtar och omhändertar det mesta. Från kontorspapper till processöverskott vid byggen, rivning och anläggning.

  • Stort utbud av containers och kärl. Vi kan erbjuda olika lösningar för de flesta ändamål.

  • Kontakta oss för stöd och hjälp med avfallsanalys, sorteringsförslag eller för att upprätta egna sorteringsguider och hämtstationer.

Privathushåll, samfällighets- och bostadsrättsföreningar

  • Bygga om eller till – vi kan ta hand om de flesta material – mindre eller större mängd.

  • Trädgårdsröjning – vi hämtar.

  • Behöver du jord eller grus – vi levererar dit du vill.

  • Fastighetsnära tjänster – vi hämtar tidningar, plast och plåtförpackningar för återvinning.

  • Förråds- vind eller garagerensning – ring oss – vi hämtar och ser till att ditt avfall hamnar rätt i kretsloppet.